EFS Elektronik, 12 yılda 720 bin e-atığı geri dönüştürecek

Tüm global atıkların %20’sini oluşturan elektronik atıkların, 2022’de yaklaşık 348 milyon metrik tonu geri dönüştürülemedi. E-atıklar her geçen gün çevre-ye ve insan sıhhatine ziyan verirken, Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-kanlığı lisanslı yerli teşebbüs EFS Elektronik, 12 yılda 720 bin e-atığı geri dö-nüştürdü. Gerçekleştirdiği işbirlikleri aracılığıyla geri dönüşüme 50 milyon dolar katkıda bulunan yerli teşebbüs, e-atıkların ziyanlarını en aza indirirken, yaptığı mutabakatlarla da dönüştürdükleri eser sayısını yıllık 60 binden 100 bi-ne çıkarmayı hedefliyor.